Bli medlem

Har du inte BankID eller annan e-legitimation får du skriva ut blanketten här och posta den till oss.

Obligatoriska fält markeras med


Dina uppgifter

10 eller 12 siffror.

Uppgifter om medlemskap


Anställningsförhållande


Övergångsuppgifter

Vid svar ja, ger jag Hamnarbetarnas A-kassa fullmakt att för min räkning avsluta medlemskapet hos nuvarande a-kassa. Fullmakten gäller endast under förutsättning att medlemskapet i Hamnarbetarnas A-kassa beviljas i direkt anslutning till att medlemskapet i min nuvarande a-kassa avslutas (utan att glapp uppstår i medlemskapet). Fullmakten är giltig till dess min nuvarande a-kassa meddelat ett beslut i frågan om mitt medlemskap hos dem.