Avsluta medlemskap

Medlemskapet avslutas automatiskt månaden före du fyller 65 år.

Om du ska arbeta utomlands kontakta oss för rådgivning. Inom EU och EES-området kan försäkrings- och arbetsperioder flyttas mellan länderna.

Obligatoriska fält markeras med

Personuppgifter

10 eller 12 siffror.

Uppgifter om avslutat medlemskap

Välj den månad som du önskar att medlemskapet i Hamnarbetarnas A-kassa ska upphöra vid utgången av.

Anledning till att jag vill avsluta medlemskapet


Övrigt